Aktywuj i opłać na tej stronie swoją roczną kartę członkowską dla BeSkipper ASD, organizacji zrzeszonej w AICS (Włoskie Stowarzyszenie Kultury i Sportu) uznanej przez CONI i działającej w zakresie szkoleń, kursów żeglarskich i żeglarskich na wszystkich poziomach. Karta członkowska zostanie wysłana do Ciebie e-mailem lub może być przeglądana bezpośrednio na telefonie komórkowym za pośrednictwem aplikacji AICS App. Zawiera również podstawowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

PUNKT WYJśCIA Venice, Italy

Usługi uwzględnione

Roczna karta AICS (30 €)
CENY

30€ z roczną ważnością.

Informacje dodatkowe

Język Włoski i angielski: wycieczka z włoską załogą.
Wersje Annual membership, Członkostwo instruktorów
ID produktu 25