0
Flotily

Ak h¾adáte zábavnú dovolenku plnú nových priate¾ov, flotila BeBlue je pre vás to pravé. Až 15 lodí, ktoré sa plavia vždy spolu, vás každý deò vezme na objavovanie nového miesta vylodenia, zatia¾ èo pri západe slnka si môžete oddýchnu pri zábavných aperitívoch alebo da život najbláznivejším veèierkom v spoloènosti našich kapitánov a personálu BeBlue, ktorí sa postarajú o nezabudnute¾nú každú minútu vašej dovolenky.
Môžete vyrazi sami alebo s to¾kými priate¾mi, ko¾ko len chcete: vyberieme pre vás najvhodnejšiu loï a posádku. Na všetkých našich flotilách je vždy aktívna možnos GuestBoat, vïaka ktorej si môžete prenaja loï samostatne a sledova flotilu.

Požiadajte o ponuku na mieru

Sme tu, aby sme vám poradili

Požiadajte o informácie
be blue tags

Search in the Blue

Close Search