0
NOVÝ ROK 2024: GRENADÍNOVÉ OSTROVY A THAJSKO

NOVÝ ROK 2024: GRENADÍNOVÉ OSTROVY A THAJSKO

BeFree: plavba na palube novoročnej flotily do južného Karibiku a na Andamanské ostrovy

PRENÁJOM LODÍ A DOVOLENKA NA PLACHETNICI PO CELOM SVETE

PRENÁJOM LODÍ A DOVOLENKA NA PLACHETNICI PO CELOM SVETE

CESTUJEME A ŠIKOVNE VOLÍME STOVKY TRÁS PO VŠETKÝCH MORIACH SVETA

BESKIPPER: NÁMORNÝ VÝCVIK NA VODE A NA SÚŠI

BESKIPPER: NÁMORNÝ VÝCVIK NA VODE A NA SÚŠI

ZDOKONAĽOVAŤ A ZLEPŠOVAŤ TECHNIKU: KURZY KOTVENIA NA JEDNOM TRUPE A KATAMARÁNE, MOTORY A SYSTÉMY, RÁDIO A PRVÁ POMOC.

PLAVBY NA KAJUTOVÝCH LODIACH

PLAVBY NA KAJUTOVÝCH LODIACH

NAJNÁPADITEJŠIE TRASY A NAJLEPŠIE SLUŽBY NA PALUBE AJ PRE SÓLO CESTOVATE¼OV

KATAMARÁNY OD 36 DO 60 STÔP PRE VŠETKY CHUTE

KATAMARÁNY OD 36 DO 60 STÔP PRE VŠETKY CHUTE

VAŠA DOVOLENKA SA ZAČÍNA TU: KOMFORT, DOSTATOK PRIESTORU NA OPAĽOVANIE, VÝKON A POHODLIE.

Plachetnicové zájazdy, prenájom lodí a flotily: nastupte na palubu!

Sme jediná agentúra a prevádzkovate námorných zájazdov, ktorý osobne kontroluje lode, kapitánov a ponúkané dovolenkové balíky. Tím BeBlue sa plaví po celý rok, každý rok, po celom svete.

More je naša profesia!

Rent a Boat

Jasné ceny

Bezpeèné ceny a transparentné návrhy: žiadne neférové klauzuly ani zlé prekvapenia! Cestovná asistencia, poistenie a 24/7 podpora nášho tímu.

Prehliadky

Dovolenkový balík urèený na oddych, zábavu alebo ponorenie do dobrodružstva. Èo oèakávate od najbližšej dovolenky? Be Blue má pre vás riešenie!

Jednoduchá rezervácia

Vaša dovolenka je od vás vzdialená len 5 kliknutí. Jasné a úplné informácie: navštívte naše zájazdy a zistite, aké ahké je cestova s BeBlue.

Zruèný kapitán

Námorné míle, srdce, so, vietor a vášeò! Úžasný tím skúsených námorníkov, ktorí sú vždy plne vyškolení, jednoducho èakajú, aby vás mohli bezpeène sprevádza na akomkovek mori.

Prenájom èlnov

Aktualizované zoznamy a plachetnice testované našimi najlepšími kapitánmi. Na akúko¾vek vašu potrebu odpovieme správnou loïou pre vás!

Naša vášeò pre more

Vyberáme najlepšie lode na všetkých moriach sveta

Jachta alebo katamarán, s kapitánom alebo bez neho, sám alebo s rodinou èi priate¾mi: máme to správne riešenie pre vašu dovolenku na plachetnici.

Naša práca a odhodlanie vychádzajú zo silnej vášne pre plachtenie a more. Preto vám môžeme ponúknu plavbu na plachetnici alebo katamaráne kdeko¾vek na svete. V Taliansku, od Sardínie po Sicíliu, v Salente alebo pozdåž pobrežia Tyrhénskeho mora.

Za hranicami ponúkame výlety a plavby na lodiach do Chorvátska, Grécka, Španielska, Karibského mora, Polynézie, severnej Európy, Thajska a mnohých ïalších destinácií.

Pozrite si webovú stránku “Destinations” a zistite, odkia¾ vypláva vaša ïalšia plavba s priate¾mi alebo s rodinou. Máme riešenia pre každú potrebu, od klasického prenájmu plachetnice alebo katamaránu s kapitánom alebo bez neho až po najexkluzívnejší výlet: výber je na vás. 

Vybrané pre vás

Kategórie

Školenie kapitána

Vidieť viac

Plavby na plachetnici

Vidieť viac

Rodina

Vidieť viac

Víkend

Vidieť viac

Flotily

Vidieť viac

Luxusné jachty

Vidieť viac

Požičajte si loď

Vidieť viac

Plavte sa okolo sveta

Destinácia

Požiadajte o ponuku na mieru

Sme tu, aby sme vám poradili

Požiadajte o informácie
be blue tags

Recenzie zájazdov

4.81 založené na 744 recenzie

(Translated by Google) My first course with BeBlue. A fishing course. Our skipper was there with his personal boat. Everything well maintained and tidy. The skipper was always calm, even in braking situations. Thank you and gladly again. (Original) Mein erster Kurs mit BeBlue. Ein Angelegkurs. Unser Skipper war mit seinem persönlichen Boot da. Alles gut gepflegt und ordentlich. Der Skipper war immer Ruhig, auch in bremslichen Situationen. Danke und gerne wieder.

Michael Pillon

28.11.2022

(Translated by Google) simply wonderful an unforgettable vacation. Very well the skipper, the hostess, the great cook, the organization. Very nice, empathetic and kind. I highly recommend it. (Original) semplicemente meravigliosa una vacanza indimenticabile. Benissimo lo skipper, la hostess grande cuoca, l'organizzazione. Molto simpatici, empatici e gentili. Lo consiglio vivamente.

Maurizio Buriani

04.07.2022

(Translated by Google) A really well organized cruise to the Maldives. Well recommended by Emanuele, the Shantaram catamaran was perfect for our holidays! (Original) Una crociera alle Maldive veramente ben organizzata. Ben consigliati da Emanuele, il catamarano Shantaram è stato perfetto per le nostre vacanze!

Clelia Pellegrini

10.03.2022

(Translated by Google) Unique experience .. between sea, sun aperitifs at sunset, laughter and relaxation .. a week in which to switch off without giving up the fun .. STRAC RECOMMENDED !! (Original) Esperienza unica.. tra mare ,sole aperitivi al tramonto, risate e relax .. una settimana in cui staccare la spina senza rinunciare al divertimento.. STRACONSIGLIATA!!

Cristina Suriano

16.08.2022

(Translated by Google) I've been on a cruise with them and everything was amazing and the staff always helpful and polite. Recommended to everyone because it is an experience not to be missed. (Original) Sono stato in crociera con loro ed era tutto stupendo e il personale sempre a disposizione ed educato. Consigliato a tutti perchè è un'esperienza da non perdere.

Gianluca Cevasco

18.04.2023

(Translated by Google) Cruise Circus Croatia 2020, really all wonderful despite the particular situation. Week dedicated to fun and conviviality, crew members and wonderful guests. A wonderful first sailing experience. To be repeated absolutely! Catamarance ❤️ (Original) Crociera Circus Croazia 2020, davvero tutto stupendo nonostante la situazione particolare. Settimana all'insegna del divertimento e della convivialità ragazzi dell'equipaggio e ospiti stupendi. Una bellissima prima esperienza in barca a vela. Da ripetere assolutamente! Catamaranza ❤️

Ilaria Savioli

17.08.2020

(Translated by Google) I met BeBlue after obtaining the nautical license thanks to a skipper friend and I discovered a new world made up of young, dynamic, nice, humble and very professional guys. The passion for what they do is engaging. The countless initiatives allow not only to take unique and very fun organized holidays but also to train and become a skipper. The mooring and breakdown courses allowed me to fill the fundamental shortcomings, which with a boat license...

marco pozzobon

18.10.2022

(Translated by Google) Prepared teacher, good at explaining theory and practical cases Much appreciated the didactic material that will help us refresh our memory Useful to see systems and individual parts live In an intense we of lessons I also appreciated the playful part (lunch / bee / dinner). Overall very satisfied! (Original) Docente preparato, bravo nello spiegare teoria e casi pratici Molto apprezzato il materiale didattico che ci aiuterà a rinfrescare la memoria Utile vedere sistemi e singole parti...

Daniela de luca

12.12.2022

(Translated by Google) I had already had an experience with other organizations, but the be blue week was a real mix of fun, relaxation and zero thoughts. I really recharged myself in just one week and I always felt calm, despite the Covid problem thanks to the various precautions taken. (Original) Avevo già fatto un’esperienza con altre organizzazioni, ma la settimana be blue è stata un vero mix di divertimento, relax e zero pensieri. Mi sono davvero ricaricato in una...

emiliano cavagnino

05.09.2020

(Translated by Google) Very good, very nice and very professional. Beautiful experience, really, I recommend! (Original) Bravissimi, simpaticissimi e stra professionali. Esperienza bellissima, davvero, consiglio!

Nicoletta Brundo

31.01.2022

(Translated by Google) The experience with BeBlue was Incredible, an excellent organization! It is difficult to explain the emotions experienced in a week on board. Breathtaking sunrises and sunsets directly from the bow, super fun onboard parties. I felt safe with our Captain and the Skippers, always up to par, even during bora and storms! They live the sea with passion, and they have also transmitted this to us. A sailing holiday like this, rather than telling it, should be...

Maria Putignano

30.08.2021

(Translated by Google) Wonderful experience of navigation in the flotilla between the Cyclades and small Cyclades, even if in some heavy seas and winds did not allow a "peaceful" navigation, the various breaks were always made in coves or bays in safety and with calm sea, allowing you to see very beautiful and beautiful sea. Luciano and Alessandra are good at managing the navigation and the crew, I have always felt calm, even in rough seas. The package evenings were...

Luigi Di Turi

22.08.2023

An unforgettable vacation on the crystal clear waters of Croatia with my family. Will define book again!!

Sebastian lupu

23.06.2023

I really enjoyed dealing with BeBlue Team. All the guys are extremely professional and friendly at the same time. The boat was in perfect condition and I have spent a wonderful holiday. Thanks BeBlu, see you soon!

Francesco Disca

08.01.2019

(Translated by Google) Great professionalism of all the staff in relation to the technical organization. Careful selection of the numerous shipping companies operating in Croatia, perfect vacation. (Original) Grande professionalità di tutto lo staff relativamente all'organizzazione tecnica. Selezione accurata delle numerose società armatrici che operano in Croazia, vacanza perfetta.

Giulio Martini

29.08.2022

(Translated by Google) Vacation in the Maldives with friends by renting a catamaran all to ourselves. Beautiful, excellent organization by Emanuele. (Original) Vacanza alle Maldive con amiche noleggiando un catamarano tutto per noi .Bellissimo,ottima organizzazione da parte di Emanuele.

Lucia Vezzoli

10.03.2022

Hľadať v modrej

Close Search