0
Školenie kapitána

BeSkipper je stály vzdelávací program organizovaný spoloènosami BeSkipper a.s.d. a Venice4Sea ltd., zameraný na kapitánov, majite¾ov lodí a tých, ktorí chcú zlepši svoje zruènosti súvisiace so svetom rekreaènej plavby. Cesta, ktorá vïaka radám profesionálov z odvetvia a odborných lektorov podrobne a do håbky rozoberá všetky otázky pre správnu analýzu a zvládanie hlavných problémov na palube. Denné kurzy alebo kurzy v trvaní jedného víkendu sa konajú v uèebni aj priamo na palube na plachetniciach s dåžkou od 40 do 50 stôp. Navigujte sa v našej ponuke školení a vyberte si pre vás najvhodnejší kurz v našich lokalitách v Ligúrii a Benátsku.

BeSkipper: Kurz kotvenia POSLEDNé MIESTA

BeSkipper: Kurz kotvenia

2
18+
La Spezia

Kurz určený pre nadšencov, majiteľov a kapitánov, ktorí chcú získať istotu pri manévrovaní v prístave a na kotvisku. Zahŕňa najčastejšie...

recenzie (67)
Cena za osobu 260,00 €

Požiadajte o ponuku na mieru

Sme tu, aby sme vám poradili

Požiadajte o informácie
be blue tags

Search in the Blue

Close Search